Yhtiökokous 2018

Tervetuloa Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.3.2018 klo 10 Finlandia-talossa Helsingissä.

Aika Keskiviikko 28.3.2018 kello 10.00
Kokousosallistujien vastaanotto Kello 9.00 – 10.00
Paikka Finlandia-talo, Kongressisiipi, A-sali, 3. krs.,
Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynnit M1 ja K1
Kulkuohjeet Finlandia-talolle
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 23.3.2018 klo 18 mennessä. Lisätietoja kohdassa Kokoukseen osallistuminen.
Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.3.2018 klo 18.00 mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste (pdf)
Valtakirjamalli (pdf)

Kokouskieli Kokous pidetään suomen kielellä, mutta osa esityksistä on englanniksi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus suomeksi ja englanniksi ja kuulokkeita on saatavilla kokoushuoneessa.
Kahvitarjoilu Kokousosallistujat toivotetaan tervetulleiksi kokouksen jälkeiseen kahvitilaisuuteen.
Pysäköinti Yhtiökokousvieraille on varattu ilmainen pysäköinti Q-Park Finlandian pysäköintihallissa. Ajettaessa sisään tulee puomilta ottaa pysäköintilippu. Kokoukseen rekisteröinnin yhteydessä kokousavustajilta tulee pyytää hyvityslippu.
Kokousasiakirjat Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä

Vuosikertomus 2017

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.