Cramon toimitusjohtaja Boelsin johtoryhmän jäseneksi

Boels Topholding B.V. (”Boels”) on 6.2.2020 toteuttanut Cramo Oyj:n (“Cramo”) hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen kaikista Cramon osakkeista, minkä seurauksena Cramosta on tullut osa Boels-konsernia. Boels on ilmoittanut aikomuksestaan lunastavaa kaikki muiden jäljellä olevien Cramon osakkeenomistajien omistamat osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä, minkä lisäksi Boelsin tarkoituksena on huolehtia, että Cramo hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Cramon osakkeiden hankinta Boelsin toimesta johtaa eräisiin hallinnollisiin muutoksiin Cramossa. Boels on ehdottanut Cramon maaliskuussa pidettävälle yhtiökokoukselle muutoksia muun ohella Cramon hallituksen kokoonpanoksi ja ehdottaa lisäksi muutoksia Boels-Cramo-konsernin johtoryhmään.

Cramon toimitusjohtaja Leif Gustafsson jatkaa nykyisessä tehtävässään siihen asti, kunnes Cramon osakkeet on poistettu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. Lisäksi hän aloittaa uudessa roolissa Boels-Cramon johtoryhmässä 15.4.2020 alkaen.

Boels-Cramo tullaan, niin pian kuin se on soveltuvien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, jakamaan kahteen liiketoiminta-alueeseen – Keski-Euroopan liiketoiminta-alueeseen, josta vastaa toimitusjohtaja Pierre Boels ja Pohjois-Euroopan liiketoiminta-alueeseen, josta vastaa toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

Olen erittäin iloinen saadessani toivottaa Leifin tervetulleeksi Boels-Cramon johtoryhmään ja Pohjois-Euroopan liiketoiminta-alueen toimitusjohtajaksi. Leifin vahva tausta ja osaaminen muutosjohtamisesta ja kasvun luomisesta kansainvälisessä ympäristössä ovat keskeisessä asemassa strategiamme toteuttamisessa tulevaisuudessa. Olen erittäin luottavainen, että Leifin johdolla Pohjois-Euroopan toimintojemme menestys jatkuu, sanoo Pierre Boels, Boelsin toimitusjohtaja.

Keski-Euroopassa Cramon brändi tullaan, niin pian kuin se on soveltuvien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, korvaamaan Boels Rentalin brändillä, kun taas Pohjois-Euroopassa yhtiö toimii jatkossakin Cramo-nimellä.

Cramo on Pohjoismaiden johtava kone- ja laitevuokrausalan palvelutarjoaja sekä toimialan edelläkävijä vastuullisessa liiketoiminnassa ja digitalisaatiossa. Innovatiivisten ratkaisujemme, digitaalisten palvelujemme sekä osaavan henkilöstömme avulla olemme hyvissä asemissa muuttuvien markkinoiden ja asiakkaidemme tarpeiden huomioimiseksi. Aloitamme uuden matkan, ja olen erittäin innoissani Cramon tulevaisuuden suhteen osana Boels-Cramo-konsernia, sanoo Cramon toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

Uutiset