Kolme syytä jakaa

Jakamistalous on talousmalli, jossa ihmiset voivat lainata tai vuokrata toisten omistamaa omaisuutta. Näin vähän käytettyjä tavaroita käytetään enemmän, mikä nostaa käyttöastetta.

Cramo on osa B2B-jakamistaloutta, jossa yritykset investoivat ja ylläpitävät kokonaista tuotekalustoa, jota muut voivat jakaa (vastakohtana ovat Uberin kaltaiset yritykset, jotka ylläpitävät alustataloutta).

Sekä pienet että suuret rakennusyhtiöt voivat hyötyä paljon. Jäljempänä on esitelty kolme etua, jotka voivat kiinnostaa sinua erityisesti.

Olet osallisena kestävään kehitykseen

Kestävää kehitystä on kuvattu kehitykseksi, joka ottaa huomioon nykyisyyden tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa.

B2B-jakamisen tärkein ympäristöhyöty on se, että täydellisesti hyödynnetty tuote – eli jatkuvassa käytössä oleva tuote – on joka suhteessa kestävämmin käytetty tuote kuin sellainen, joka on pitkiä aikoja käyttämättä. Tarvitaan vähemmän tuotteita, millä on positiivinen vaikutus ympäristöön tuotannon ja kuljetuksen vähentymisen kautta.

Rakennusyhtiöt ovat entistä tietoisempia jätteiden keruun, lajittelun ja kierrätyksen ympäristö- ja taloushyödyistä, vaikka monissa yhtiöissä tällainen toiminta ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin. Tärkeintä on kuitenkin jätteen kokonaismäärän pienentäminen sekä sekajätteen vähentäminen ja hallinta. Lisäksi jopa 20 prosenttia rakennustyömaiden jätteestä saattaa olla peräisin väliaikaisista rakennelmista, jotka voitaisiin ainakin osittain korvata vuokrattavilla ratkaisuilla.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä brändisi hyötyy siitä, että osallistut jakamistalouteen – viestimällä asiasta ulkoisesti.

Voit säästää melkoisesti rahaa

Kun vuokraat etkä osta, vapautat pääomaa pitkäksi aikaa. Vuokrauskulut eivät paina tasetta ja likviditeettiä samalla tavoin kuin ostot. Jaat kustannukset muiden kanssa ja saat käyttöösi tarvitsemasi laitteiston ilman, että sinun tarvitsee sijoittaa kiinteään pääomaan.

Saat myös selkeän kokonaiskuvan kustannuksista, ja sinun on helppo kohdentaa eri asiakkaiden ja projektien kulut. Koska Cramon kuukausivuokrien korot ovat kiinteitä, kassavirtaa on helpompi ennakoida.

Ja tietystikin vuokraaminen tarkoittaa, ettet joudu maksamaan ylläpito- ja huoltokustannuksia.

Saat oikean kaluston juuri silloin, kun tarvitset sitä

Kun vuokraat etkä osta, saat aina oikeanlaisen kaluston oikealla hetkellä.

Koneet ja laitteet on tarkastettu ja huollettu säännöllisesti. Koneet tarkastetaan aina ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle, jotta ne ovat varmasti täydellisessä kunnossa toimitushetkellä. Jos kone rikkoutuu, varmistamme, että saat nopeasti uuden tilalle. Näin voit varmistua, että työ rakennuspaikalla sujuu ongelmitta.

Cramo toimittaa tarvitsemasi kaluston ja lisäksi auttaa sinua asiantuntijuudellaan antamalla tehokasta ja turvallista ohjeistusta ja koulutusta, miten laitteita tulee käyttää. Olemme koneiden, vuokralaitteiden ja siirtokelpoisten tilojen asiantuntija ja tarjoamme sinulle parhaat mahdolliset palveluratkaisut. Näin voit itse keskittyä ydinliiketoimintaasi ja  tehtäviisi.

Uutiset