Ote 11.11.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta

Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt syyskuun puolivälin jälkeen. Konserni ennakoi, että rakentamisen määrä vähenee erityisesti Pohjoismaissa ja Baltian maissa vuonna 2009. Cramo arvioi, että vaikutukset eivät kuitenkaan ole yhtä vakavat vuokrauspalveluiden kysyntään kuin niiden yleisesti pelätään olevan rakantamiseen. Tämä johtuu vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden ja julkishallinnon tarve joustaville tilaratkaisuille.

Vuokrauspalvelut tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon laitteiden ostamiselle taloussyklin matalasuhdanteessa. Johtuen vuokrauksen verrattain korkeista käyttöasteista, vuokraaminen on kustannustehokkaampaa kuin kaluston omistaminen. Vuokraus myös vapauttaa investointivaroja muuhun käyttöön. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta ei toisaalta ole niin suhdanneherkkää kuin kone- ja laitevuokraus. Cramo uskoo, että osa niistä rakennushankkeista, joiden aloituksia perutaan tai siirretään rahoituksen puutteesta johtuen, korvataan siirtokelpoisten tilojen vuokrauksella. Huolimatta rakentamisen hiljenemisestä, siirtokelpoisten tilojen markkinoiden uskotaan jatkavan kasvuaan. Samanaikaisesti Keski- ja Itä-Euroopassa on patoutunutta kysyntää rakentamiselle.

Toiminnan laajentaminen on vaatinut konsernia ylläpitämään korkeaa investointitasoa vuoteen 2008 asti. Tästä johtuen yhä suurempi osuus konsernin liiketoiminnasta muodostuu tulevaisuudessa kehittyviltä markkinoilta. Korkean investointiasteen seurauksena konsernilla on nykyaikainen ja kilpailukykyinen kalusto. Nyt Cramo-konserni kuitenkin pitää taukoa investoinneissa loppuvuonna 2008 ja vuonna 2009. Uusien kalustoinvestointien sijaan konserni keskittyy kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti. Lisäksi konserni jatkaa määrätietoista kulujen sopeuttamista, pyrkien varmistamaan hyvän kannattavuuden ja vahvan liiketoiminnan rahavirran myös muuttuneessa markkinatilanteessa.

Useat eurooppalaiset valuutat ovat heikentyneet suhteessa euroon. Nykykurssien pysyessä ennallaan, tämä aiheuttaa negatiivisen translaation konsernin konsolidoituihin euromääräisiin lukuihin.

Konserni toistaa ohjauksensa, että liikevaihdon kasvu ja EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin tavoitteiden mukaisesti. Riskitaso on kuitenkin kasvanut.

Konserni odottaa, että epävakaassa ympäristössä vuonna 2009 rahavirta investointien jälkeen on positiivinen ja nettovelkaantumisaste laskee.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2019 JULKAISTU

CRAMON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ PIDETTIIN 12.9.2019 TUKHOLMASSA

Kalenteri

  • 10.10.2019 - 30.10.2019Hiljainen jakso
  • 31.10.2019Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019
  • 12.11.2019Roadshow Pariisissa

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).