Rakennuslogistiikkapalvelut

Cramo esittelee uusia rakennuslogistiikkapalveluita, jotka vastaavat asiakkaiden kustannussäästöjä koskeviin ja muihin tarpeisiin

Onnistunut rakennushanke vaatii toimivat rakennusmateriaalien toimitukset, jotka on koordinoitu aikataulullisesti henkilöstösuunnitelmat ja kalusto huomioon ottaen. Selkeä ajoneuvojen, materiaalien ja henkilöstön liikkumista rakennustyömaalla ja sen ulkopuolella ohjaava rakenne tekee työympäristöstä turvallisemman ja tehokkaamman. Järjestelmällinen työmaalogistiikan hallinta, työmaalla tehtävä koulutus ja toimiva tiedonvälitysmalli takaavat turvalliset ja sujuvat prosessit.

Logistiikkavirtojen keskittäminen ja yhdistäminen vähentää työmaalle saapuvien kuljetusten määrää ja pienentää siten ympäristökuormitusta.

Uusi kokonaisvaltainen toimintamalli logistiikkaan

Cramon rakennuslogistiikkapalvelut tarjoavat kokonaisvaltaisen toimintamallin ja ratkaisun, joka tuottaa lisäarvoa sekä kehitys- ja suunnitteluvaiheessa että työmaalla koko projektin keston ajan.

Cramo haluaa uusilla palveluillaan pienentää kustannuksia, lyhentää toimitusaikoja, vähentää ympäristövaikutuksia ja olla mukana tekemässä asiakkaidensa työympäristöistä turvallisempia. Palvelut sujuvoittavat päivittäisiä prosesseja, mutta lisäksi ne parantavat tuottavuutta myös laajemmassa mitassa.

Tarjous kattaa kaksikymmentä eri palvelua viidellä alueella mukaan lukien esisuunnittelun, logistiikan hallinnan työmaalla, kuljetusten koordinoinnin, logistiikan työmaalla ja materiaalien hallinnan.

Uutiset