Resurssitehokkuus

Cramo Care on strategiamme kestävän kehityksen integroimiseksi vaiheittain kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tavoitteenamme on johtava asema kestävyyden edistämisessä laitevuokrausalalla sekä kaikkien sidosryhmien ja kansainvälisesti tunnustettujen standardien vaatimusten täyttäminen.

Laitevuokraus on kestävää jakamistalousliiketoimintaa

Yksi tärkeä osa kestävän kehityksen prosessiamme on, että ymmärrämme, mikä vaikutus meillä on koko arvoketjuun. Työskentelemme yhdessä tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa laitevuokrausalan ongelmien ratkaisemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Jakamistalouden lähtökohtana on, että on kestävämpää jakaa suurta konekalustoa ja muita vuokralaitteita sen sijaan, että jokainen ostaa ja käyttää omia laitteitaan.

Ammattimaisen jakamisen edistäminen

Keskeinen osa Cramon kestävän kehityksen strategiaa on kehittää aktiivisesti ammattimaista jakamistaloutta eli ”yritysten välistä toimintaa resurssitehokkuuden parantamiseksi mahdollistamalla alihyödynnettyjen fyysisten resurssien tilapäinen käyttö, jolla vähennetään tehokkaasti ympäristövaikutuksia”.

Resurssitehokkuuden parantaminen kapasiteetin käyttöastetta lisäämällä on ollut Cramon liiketoimintamallin lähtökohtana yli puolen vuosisadan ajan. Käyttämättömän kapasiteetin jakaminen on keskeinen osa ammattimaisen jakamistalouden määritelmää, koska se on avainasemassa resurssitehokkuuden parantamisessa ja ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Ammattimaisen ja vertaisjakamisen keskeisin ero on siinä, että ammattimainen jakaminen on jo määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukaista. Koska ammattimaisen jakamisen käsite sisältää vain fyysisten hyödykkeiden ammattimaisen jakamisen, se automaattisesti sulkee pois sellaisen jakamisen, joka ei hyödytä ekosysteemiä.

Vaikutuksemme arvoketjussa

Cramon toiminnan merkittävä ympäristövaikutus on seurausta yhtiön tarjoamien vuokralaitteiden valmistuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä. Vuodesta 2016 lähtien Cramo on julkaissut 25:ttä kestävään kehitykseen liittyvää tunnuslukua yhtiön kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti. Tässä Cramo Care -ohjelmassa ympäristövaikutukset ovat keskeisessä osassa. Tunnusluvut sisältävät osa-alueita, joilla Cramolla merkittävänä asiakkaana on vaikutusmahdollisuuksia – esimerkiksi toimittajan valinta, vuokrauskaluston koostumus ja kuljetusten optimointi. Keskeinen osa Cramon tarjontaa ovat ratkaisut, jotka auttavat asiakkaita vähentämään energiankulutusta, päästöjä ja jätettä.

Kestävät vuokrauspalvelut

Olemme kehittäneet useita kestäviä vuokrauspalveluja ja -ratkaisuja, jotka on sovitettu paikallisiin oloihin ja asiakkaiden tarpeisiin.

Pienempi energiankulutus työmailla

Yksi esimerkki pohjoismaisten asiakkaiden pyytämistä palveluista on Cramon Smart Energy -ratkaisu. Sen tarkoituksena on saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä vähentämällä valaistustornien, työmaatilojen ja siirtokelpoisten tilojen valaistukseen ja lämmitykseen käytettävää energiaa. Ratkaisuun kuuluu kaksi tuotetta: uudenlainen, vähän energiaa kuluttava työmaatila, jonka tehokas eristys pienentää energiankulutusta 35 prosenttia, ja uudenlainen ulkovalaistus, joka yhdessä työmaatilan kanssa pienentää työmaan energiankulutusta jopa 50 prosenttia. Ratkaisuun kuuluu myös verkossa toteutettuja valvonta- ja seurantapalveluja.

Lisätietoja Cramon kestävistä palveluista

Siirtokelpoiset tilat ovat älykäs ratkaisu kestävän yhteiskunnan kannalta

Joka viikko 1,5 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa muuttaa kaupunkiin tavoittelemaan parempaa elämää. Tätä varten tarvitaan asuntojen lisäksi uusia kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja, opiskelija-asuntoja ja toimistoja. Samaan aikaan ilmasto on muuttumassa ja luonnonvarat vähenevät. Jotta voisimme täyttää uudet ja kasvavat tarpeet, meidän on hyödynnettävä kehittynyttä teknologiaa ja jaettava resursseja tehokkaasti. Osana jakamistaloutta vuokrausratkaisumme tarjoavat asiakkaillemme turvallisia, resurssitehokkaita vaihtoehtoja, jotka tuottavat lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

Lue lisää Cramon siirtokelpoisista tiloista

Mitä Cramo tekee sisäisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi?

Cramon sisäiset (soveltamisala 1 ja 2) painopistealueet ovat hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus, joissa tavoitteena on 20 prosentin vähennys liikevaihtoon suhteutettuna vuosien 2017–2020 aikana, sekä jätteiden käsittely. Tavoitteet on asetettu konsernitasolla, ja lähtötilanne vaihtelee suuresti eri maissa. Kaikki tytäryhtiöt ovat velvollisia osallistumaan konsernitason tavoitteisiin parantamalla paikallisia toimintojaan, ja kaikissa toimintamaissa on käynnissä energiansäästöohjelmia.

Energiankulutuksen vähentäminen toimipisteissämme

Kaikki toimipisteittemme valo-opasteet (yli 300 kohdetta) vaihdetaan LED-valoiksi vuosina 2017–2018. Toimipisteen energiankulutus on keskimäärin 1100 W loisteputkivalaisimilla ja 400 W LED-valaisimilla, eli energiankulutus pienenee kolmannekseen.

Muita aloitteita energiankulutuksen (ja hiilidioksidipäästöjen) vähentämiseksi eri toimipisteissä ovat lämmitys (ilmalämpöpumppujen asennus, optimointi), valaistus (LED-sisävalot, ulkovaloanturit), ovet (vaihdetaan U-arvoltaan parempiin oviin), lämpötila (mittaus, säätö, yöasetukset), ilmanvaihto (säännöllinen huolto ja suodattimien vaihto, optimointi, mahdollisuuksien mukaan aikaohjaus), aurinkopaneelit ja muut (energiatehokkaammat kodinkoneet, avaamis-/sulkemisrutiinit ja autolämmittimet ajastimilla).

Uutiset