Toimitusjohtajan katsaus

Ote 31.10.2019 julkaistusta liiketoimintakatsauksesta:

Cramon kolmas neljännes oli yhtiön ensimmäinen neljännes itsenäisenä kone- ja laitevuokrausyrityksenä. Uusi strategia, Cramo NXT, julkaistiin 12.9.2019 pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. Strategiassa määritellään uudet taloudelliset tavoitteet ja se tukee konsernin vision ”Your productivity partner in rental and beyond” saavuttamista. Strategia tähtää mahdollisuuksien hyödyntämiseen erottautumalla tuotteilla, palveluilla ja innovatiivisilla digihankkeilla, joilla pyritään parantamaan asiakkaidemme tuottavuutta. Tämä tulee olemaan menestyksemme avaintekijä.

Cramon tuloskehitys vuoden kolmannella neljänneksellä jäi odotetusti edellisvuotta heikommaksi ja kaikkien segmenttien vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto heikkeni edellisestä vuodesta. Toisaalta rahavirta kehittyi vuosineljänneksen aikana erittäin vahvasti, ja liiketoiminnan rahavirta kasvoi 16,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Rahavirta investointien jälkeen oli 39,2 miljoonaa euroa, 47,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Parantaaksemme kilpailu- ja tuloksentekokykyämme jatkossa, olemme aloittaneet konserninlaajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelman varmistaaksemme tehokkaamman kulurakenteen. Tehostamisohjelma etenee suunnitellusti sisältäen henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen leikkauksia. Ohjelma pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön vuoden 2019 aikana ja sillä saavutetaan 10–12 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, jotka ovat vaiheittain nähtävissä vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin, ja täysi vaikutus saavutetaan vuoden 2020 aikana.

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli hieman edellisvuotta alhaisempi vertailukelpoisissa valuutoissa. Markkinaympäristö on tasoittumassa monissa maissa, mikä tekee liikevaihdon kasvattamisesta ja kannattavuuden kehittämisestä haastavampaa. Ruotsissa liikevaihto laski 8,3 prosenttia paikallisessa valuutassa, mikä johtui pääasiassa suurten teollisuusprojektien päättymisestä ja uusien projektien lykkääntymisestä loppusyksyyn 2019. Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä allekirjoitettiin kuitenkin sopimukset kahdesta suuresta projektista, joiden myönteiset vaikutukset alkavat näkyä vuoden 2019 neljännestä neljänneksestä eteenpäin. Norjassa liikevaihdon kasvu jatkui hyvänä, ja sitä tukivat korkea kysyntä sekä kaluston määrän ja palvelumyynnin kasvu. Suomessa liikevaihto ja kannattavuus olivat lähes viime vuoden tasolla, kun taas muissa Itä-Euroopan maissa haastavampi markkinaympäristö vaikutti tuloskehitykseen. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna KBS Infran teollisuusprojektien vetämänä. Kannattavuus ei ole kuitenkaan vielä tyydyttävällä tasolla.

Näemme paljon kasvumahdollisuuksia markkinoillamme erityisesti tietyissä asiakassegmenteissä ja tuotealueissa, joissa meillä on mahdollisuus laajentua ja vahvistaa markkina-asemaamme. Jatkamme uuden strategiamme toteutusta tulevien kuukausien aikana ja viemme kustannussäästöohjelmamme loppuun. Cramo on luotettu brändi ja meillä on kattava tuotevalikoima, lojaalit asiakkaat ja erittäin sitoutuneet työntekijät. Edellä mainittu yhdistettynä uuteen strategiaamme varmistaa, että olemme valmistautuneet hyvin tulevaisuuteen, jolloin investoimme kasvumahdollisuuksiin ja optimoimme kannattavuutta saavuttaaksemme annetun tulosennusteen vuodelle 2020, jonka mukaan EBITA-liikevoitto on yli 75 miljoonaa euroa.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TAMMI-SYYSKUUN 2019 LIIKETOIMINTAKATSAUS JULKAISTU

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

Kalenteri

  • 21.01.2020 - 10.02.2020Hiljainen jakso
  • 11.02.2020Tilinpäätöstiedote 2019
  • 2.03.2020 - 10maalis2020Vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 10

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).