Toimitusjohtajan katsaus

Ote 11.2.2020 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta:

Cramon tuloskehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä jäi odotetusti edellisvuotta heikommaksi, ja kaikkien segmenttien vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto heikkeni. Rahavirran kehitys jatkui kuitenkin vuosineljänneksen aikana vahvana, ja rahavirta investointien jälkeen oli 36,9 miljoonaa euroa eli 15,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toteutimme vuoden jälkipuoliskolla onnistuneesti konsernin laajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelman, jolla parannettiin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tulokset alkoivat näkyä jo viimeisellä vuosineljänneksellä, sillä vertailukelpoiset kiinteät kustannukset pienenivät edellisvuodesta 2,8 miljoonalla eurolla. 10–12 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen odotetaan näkyvän täysimittaisina vuodesta 2020 alkaen.

Konsernin liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli vertailukelpoisissa valuutoissa edellisvuotta alhaisempi. Markkinakysyntä tasaantui edelleen tai jopa heikkeni monissa maissa verrattuna edellisvuoteen. Ruotsissa liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 10,9 prosenttia verrattuna vuoden 2018 korkeisiin lukuihin. Liikevaihdon lasku johtui osittain markkinoiden kysynnän heikentymisestä ja suurten teollisuusprojektien ajoituksesta. Loppuvuodesta 2019 aloitettujen uusien teollisuusprojektien vaikutus jäi vielä viimeisen vuosineljänneksen aikana vähäiseksi, mutta niiden vaikutuksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen odotetaan kasvavan vuoden 2020 aikana. Norjassa liikevaihdon kehitys viimeisen vuosineljänneksen aikana oli pettymys, kun taas kannattavuus parantui. Suomen ja Itä-Euroopan haastavampi markkinatilanne vaikutti liikevaihtoon ja kannattavuuteen kielteisesti, kun toisaalta vuoden 2020 markkinanäkymät ovat kuitenkin myönteisemmät erityisesti Suomessa. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi edelleen pääasiassa KBS Infran ansiosta, mutta kannattavuus oli edelleen epätyydyttävällä tasolla.

Markkinan lyhyen aikavälin haasteista huolimatta kasvumahdollisuuksia on paljon. Etenkin tietyissä asiakassegmenteissä ja tietyillä tuotealueilla meillä on mahdollisuus vahvistaa läsnäoloamme ja markkina-asemaamme. Olemme nyt muuttaneet yhtiön rakennetta eriyttämällä Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan omaksi yhtiökseen (Adapteo), tehostaneet kulurakennetta, aloittaneet uuden Cramo NXT -strategian toteutuksen ja luoneet perustan kilpailijoista erottumiselle. Innovatiiviset ratkaisut, digitalisoidut tuotteet ja palvelut sekä sitoutuneet työntekijät takaavat sen, että pystymme tarttumaan muuttuvien markkinoiden ja asiakastarpeiden avaamiin mahdollisuuksiin. Varmistaaksemme tulosennusteen toteutumisen vuonna 2020 tulemme investoimaan kasvumahdollisuuksiin ja hyödyntämään tehostettua kulurakennetta niin, että EBITA-liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa.

Julkisen ostotarjouksen toteutumisen seurauksena Cramosta tulee osa Boels Rentalia ja pörssinoteeraus loppuu. Cramon ja Boelsin yhdistymisen seurauksena yhtiöstä tulee kilpailukykyisempi organisaatio, jolla on paremmat edellytykset kasvaa ja parantaa kannattavuuttaan. Suurten taloudellisten resurssiensa ansiosta se pystyy vastaamaan paremmin markkinoiden haasteisiin ja suhdannevaihteluihin. Yhdistymisestä on paljon strategista etua, ja se mahdollistaa kummankin yhtiön
vahvuuksien hyödyntämisen. Yhtiöiden toisiaan täydentävä maantieteellinen kattavuus, läsnäolon vahvistuminen Manner-Euroopassa, yhteistoiminnan mahdollistama optimoitu tuote- ja palveluvalikoima sekä laitevuokrauksen asiantuntemuksen parantuminen tiimien yhdistämisen seurauksena ovat esimerkkejä siitä, miten yhteenliittymästä tulee laitevuokrauksen johtava toimija Euroopassa niin laadullisesti kuin kokonsa puolesta.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme sitoutumisesta Cramon kehittämiseen yhdeksi vuokraustoimialan johtavista yhtiöistä. Lisäksi haluan kiittää kaikkia Cramon asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä, jotka ovat vuosien varrella luottaneet meihin pörssiyhtiönä.

Leif Gustafsson, Cramo-konsernin toimitusjohtaja

 

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.