Toimitusjohtajan katsaus

Ote 15.8.2019 julkaistusta liiketoimintakatsauksesta:

Cramon toinen vuosineljännes oli sekä menestyksekäs että haastava. Cramon osittaisjakautuminen saatiin onnistuneesti päätökseen 30.6.2019 ja kaupankäynti Adapteon osakkeilla alkoi 1.7.2019 Nasdaq Tukholman päämarkkinalla. Tämä oli historiallinen virstanpylväs Cramolle: Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan rakentaminen alusta alkaen pörssiyhtiöksi saatettiin päätökseen. Samalla Cramolla on edessään uusi alku, jatkamme omistautuneella ja innostuneella otteella Cramon kehittämistä kohti kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan koko potentiaalin hyödyntävää yritystä. Cramolla on vahva asema Euroopassa, jossa näemme mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia kuin myös mahdollisuuksia kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa eteenpäin.

Cramon toisen vuosineljänneksen kannattavuus (Cramon jatkuville toiminnoille ilman Siirtokelpoiset tilat -divisioonaa) oli odotettua alhaisempi ja vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen kannattavuuspoikkeaman vuoksi Cramo ennusti (Cramon tulosvaroitus pörssitiedotteella 11.7.2019) koko vuoden 2019 vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton laskevan vuoteen 2018 verrattuna. Alhaisemmasta kannattavuudesta huolimatta jatkuvien toimintojen rahavirran investointien jälkeen odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

Cramon jatkuvien toimintojen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli hieman alhaisempi edellisvuoteen verrattuna paikallisissa valuutoissa. Liikevaihdon kehitys Ruotsissa oli vaatimatonta suurten teollisuusprojektien määrän vähentymisen ja niiden ajoituksen vuoksi. Lisäksi vuosineljänneksen liikevaihtoon Ruotsissa vaikutti negatiivisesti se, että työpäiviä vuoden toisella neljänneksellä oli kaksi vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lukuun ottamatta suuria teollisuusprojekteja, operatiivinen tuloskehitys Ruotsissa jatkui vakaana ja vuoden 2018 tasolla. Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti, ja sitä tukivat hyvä kysyntä ja aiempaa korkeammat käyttöasteet. Suomessa tuloskehitys ei ole palautunut odotetulle tasolle toisen vuosineljänneksen aikana. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna teollisuusprojektien vetämänä. KBS Infran liikevaihdon kehitys ja laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmien mukaan.

Saadakseen konsernin kulurakenteen vastaamaan osittaisjakautumisen jälkeistä konsernirakennetta ja varmistaakseen konsernin kannattavuuden jatkossa, yhtiö on aloittanut ja toteuttaa kaikissa toimintamaissaan erilaisia tehostamistoimenpiteitä, joita ovat muun muassa konsernirakenteen optimointi, myynnin tarkennetut tehostamistoimet, kustannusten alentaminen sekä pääomatehokkuuden parantaminen. Mainituilla toimenpiteillä tavoitellaan 10-12 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, joiden vaikutukset näkyvät asteittain vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä alkaen ja ovat kokonaisuudessaan voimassa vuonna 2020. Konsernin uudelleenjärjestelykustannukset ovat arviolta 3-5 miljoonaa euroa ja ne toteutuvat viimeistään vuoden 2019 toisen puoliskon aikana.
Hyödyntääksemme kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan koko potentiaalin jatkamme kulurakenteen tarkastelua ja lisäksi investoimme kasvuun kasvattaaksemme markkinaosuuttamme ja optimoidaksemme kannattavuuttamme ja kassavirtaa. Uusi strategia on valmis ja lähdemme toteuttamaan sitä varmistaaksemme konsernin kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Lisätietoja uudesta strategiasta, konserninlaajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelmasta ja uusista taloudellisista tavoitteista julkaistaan Cramon pääomamarkkinapäivässä 12.9.2019.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2019 JULKAISTU

CRAMON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ PIDETTIIN 12.9.2019 TUKHOLMASSA

Kalenteri

  • 10.10.2019 - 30.10.2019Hiljainen jakso
  • 31.10.2019Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).