Työnjohtajan keinot parantaa turvallisuutta

Rakennus- ja maa- ja vesirakentamisalalla sattuu Euroopassa vuosittain yli 3 500 vakavaa työtapaturmaa.

Göteborgin yliopistossa Ruotsissa tehty tutkimus osoittaa, että johtamisella on keskeinen merkitys rakennustyömaan turvallisuudelle. Tutkimuksen mukaan sekä suora että epäsuora johtamistoiminta vaikuttavat kulttuuriin ja sitä kautta turvallisuuteen.

Turvallisuuteen vaikuttavat myönteisesti epäsuorat johtamiskäytännöt, kuten tapaamisten pitäminen riittävän usein ja työn jäsentäminen säännöillä, ohjeilla ja suunnitelmilla, joita myös noudatetaan. Suotuisa vaikutus näyttää olevan myös suorilla johtamiskäytännöillä, kuten turvallisuusriskien ennakoivalla valvonnalla ja korjaamisella sekä hyvän esimerkin näyttämisellä työntekijöille ja aliurakoitsijoille.

Johtamiskäyttäytyminen, jota luonnehtivat aktiivisen johtamisvastuun puute, epäselvä viestintä ja riskianalyysien tekemättä jättäminen, puolestaan johtaa heikompaan turvallisuuteen rakennustyömaalla.

”Turvallisuutta voisi parantaa tarjoamalla työnjohtajille johtajuuskoulutusta, jossa keskitytään selkeiden odotusten ilmaisemiseen, kollektiivisten riskianalyysien tekemiseen, turvallisuuskäyttäytymisen ennakoivaan seurantaan ja palautteen antamiseen”, sanoo Martin Grill, psykologian tutkija Göteborgin yliopistosta. Grill toteutti tutkimuksen yhdessä Kent Nielsenin kanssa, joka työskentelee Herningin aluesairaalassa Tanskassa.

Työnjohtajan tarkistuslista

  • Aseta selvät turvallisuussäännöt ja suuntaviivat
  • Johda aktiivisesti
  • Viesti selkeästi
  • Kouluttaudu
  • Valvo ohjeiden noudattamista ja anna palautetta

Uutiset