Työturvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus asiakkaan työmailla

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja keskeinen osa liiketoimintaamme. Cramo tarjoaa laajan valikoiman turvavälineitä sekä koulutusta ja laajempia turvallisuusratkaisuja. Tavoitteenamme on ehkäistä rakennustyömaiden onnettomuudet kokonaan.

Turvallisuuskoulutuksen kysyntä kasvaa

Järjestämme asiakkaille koulutusta Cramo Koulu -palvelumme kautta. Haluamme lisätä tietoisuutta ja parantaa osaamista rakennustyömaiden onnettomuuksien ehkäisemiseen liittyvissä asioissa. Cramo Koulun vahvuuksia on teorian ja käytännön yhdistäminen. Varmistamme, että osallistujat oppivat välttämään turhia riskejä ja työskentelemään turvallisesti.

Asiakkailta tulevien turvallisuuskoulutusta koskevien pyyntöjen määrä kasvaa koko ajan. Ulkoisia turvallisuuskoulutuksia järjestetään kahdeksassa maassa. Vuonna 2016 yhteensä 11 000 henkilöä osallistui Cramon järjestämiin turvallisuuskoulutuksiin.

Cramo Care

Kestävän kehityksen työmme otti merkittävän harppauksen eteenpäin vuonna 2016. Tuolloin päätimme selkiyttää strategiaamme kestävän kehityksen integroimisesta kaikille liiketoimintastrategiamme osa-alueille Cramo Care -ohjelman avulla. Nyt meillä on vakaa perusta, jonka pohjalle voimme rakentaa työtämme tällä tärkeällä osa-alueella. Tavoitteenamme on tuoda kestävä kehitys yhä syvemmäksi osaksi toimintaamme ja päätöksentekoamme.

“Olen vakuuttunut siitä, että vastuullinen työskentelytapamme tuottaa arvoa sekä Cramolle että asiakkaillemme ja tuo etuja kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle”, Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson toteaa.

Cramo on sitoutunut toimimaan paikallisyhteisön jäsenenä toisista välittäen. Tavoitteenamme on olla vastuullinen yrityskansalainen ja edistää kestävää tulevaisuutta. Asiakkaidemme tärkeimmät huolenaiheet – rakennustyömaiden turvallisuus, resurssitehokkuus ja vahva liiketoiminnan etiikka – ovat meille aina ensisijaisia.

Vastuullinen jakaminen on liiketoimintamme keskiössä

Cramo haluaa olla aktiivisesti muokkaamassa vuokrausalaa ja edistämässä jakamistaloutta. Tavoitteenamme on aktiivisesti kehittää kestäviä vuokrausratkaisuja ja auttaa asiakkaitamme luomaan turvallisia työympäristöjä, vähentämään energiankäyttöä, rajoittamaan ilmastovaikutuksia ja minimoimaan turhaa kulutusta. Pyrimme tekemään läheistä yhteistyötä niiden asiakkaiden kanssa, joilla on yhteinen visio kanssamme, sekä kaikkien sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa.

Asiakasesimerkki: Metsä Fibre

Metsä Fibre kouluttaa työmaapäälliköitä ja valvojia Cramo Koulussa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Suomen suurinta biotuotetehdasta. Työmaan turvallisuuspäällikkö ja turvallisuuskoordinaattori Ilkka Karvonen on määrittänyt koulutusvaatimukset. Cramo Koulu järjestää työmaalla putoamissuojauskoulutusta, joka on suunniteltu Metsä Fibren määrittämien tarpeiden mukaisesti.

”Tarjoamme Cramon koulutusta kaikille esimiehille, joiden alaisten työtehtäviin työmaalla sisältyy korkealla työskentelyä. Koulutusta tarjotaan sekä urakoitsijoille että omille työntekijöillemme”, Karvonen kertoo.

Cramon turvallisuusasiantuntija Mikko Yläjääski huomauttaa, että putoamissuojauskoulutus on paljon muutakin kuin pelkkää ohjausta turvavaljaiden oikeaan käyttöön.

”Koulutukseen sisältyy ohjausta yleisten ja henkilökohtaisten suojalaitteiden käyttöön. Rakennustelineet, esteet ja kaiteet ovat ensisijaisia keinoja varmistaa turvallisuus työmailla, mutta kattavan turvallisuuden takaamiseksi tarvitsemme myös henkilökohtaisia suojaimia”, Yläjääski kertoo.

”Työmaalle tulee joka kuukausi 100–200 uutta työntekijää. Vuoden 2016 lopussa työmaalla työskenteli noin 2 500 työntekijää. Koulutuksia kannattaa siis järjestää säännöllisesti”, Karvonen toteaa ja kehuu koulutuksia erittäin hyödyllisiksi ja käytännöllisiksi.

”Monet työntekijöistä eivät osaa käyttää valjaita ilman ohjausta, joten Cramon koulutus on erittäin tarpeellista. Koulutuksissa olemme myös tarkastelleet kaiteiden asianmukaista käyttöä ja muita tärkeitä turvallisuuteen liittyviä seikkoja.” 

Uutiset