Ylimääräinen yhtiökokous

20.11.2006 14:32
RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään
20.11.2006 hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavaa:

TOIMINIMEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Cramo Oyj sekä uudistaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan. Päätös toiminimen muutoksesta edellyttää
kaupparekisterin hyväksyntää. Uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän
tiedotteen liitteenä.

OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Rakentajain Konevuokraamo -konsernin
avainhenkilöille ja Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle Kiinteistö Oy RK-Kehälle. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä
enintään 3.000.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
3.000.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen
merkintähinta perustuu Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakkeen vallitsevaan
markkinahintaan Helsingin Pörssissä lokakuussa 2006, 2007 ja 2008. Optio-
oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A
1.10.2009-31.1.2011, optio-oikeuksilla 2006B 1.10.2010-31.1.2012 ja optio-
oikeuksilla 2006C 1.10.2011-31.1.2013.

Yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten yksityiskohtainen sisältö esitetään
hallituksen päätösehdotuksissa sekä optio-oikeuksien ehdoissa, jotka ovat
nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.rk.fi.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa 4.12.2006 alkaen.

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Lisätietoja antaa:
Vesa Koivula
konsernijohtaja
puh. 010 66110, GSM 040-510 5710, vesa.koivula@rk.fi
Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.